نمایش 1–16 از 17 نتیجه

 • تابلو فرش باغ گیلاس

  تابلو فرش: دست باف

   کد محصول: TF11             اندازه: 110 در 70

   تراکم: ابریشم بالا           الیاف: چله ابریشم گل ابریشم 

  تولید کننده: استاد . 

  خریدار عزیز برای ثبت سفارش تلفنی یا سوال در مورد محصول میتوانید. با نمایندگی محصول تماس بگیرید. شماره تماس نمایندگی رسمی قالی سلیمان: 02176328731 و یا با شماره (بخش انبار): 09016168646 , 09127963924 تماس حاصل فرمایید.

   

  7,500,000 تومان
  افزودن به سبد خرید
 • تابلو فرش پیانوزن

  تابلو فرش: دست باف

   کد محصول: TF4             اندازه: 103 در 73

   تراکم: ابریشم بالا           الیاف: چله ابریشم گل ابریشم 

  تولید کننده: استاد . 

  خریدار عزیز برای ثبت سفارش تلفنی یا سوال در مورد محصول میتوانید. با نمایندگی محصول تماس بگیرید. شماره تماس نمایندگی رسمی قالی سلیمان: 02176328731 و یا با شماره (بخش انبار): 09016168646 , 09127963924 تماس حاصل فرمایید.

   

  10,000,000 تومان
  افزودن به سبد خرید
 • تابلو فرش خانه مادربزرگ

  تابلو فرش: دست باف

   کد محصول: TF9             اندازه: 65 در 85

   تراکم: ابریشم بالا           الیاف: چله ابریشم گل ابریشم 

  تولید کننده: استاد . 

  خریدار عزیز برای ثبت سفارش تلفنی یا سوال در مورد محصول میتوانید. با نمایندگی محصول تماس بگیرید. شماره تماس نمایندگی رسمی قالی سلیمان: 02176328731 و یا با شماره (بخش انبار): 09016168646 , 09127963924 تماس حاصل فرمایید.

   

  5,500,000 تومان
  افزودن به سبد خرید
 • تابلو فرش دختر قاجار

  تابلو فرش: دست باف

   کد محصول: TF5             اندازه: 84 در 60

   تراکم: ابریشم بالا           الیاف: چله ابریشم گل ابریشم 

  تولید کننده: استاد . 

  خریدار عزیز برای ثبت سفارش تلفنی یا سوال در مورد محصول میتوانید. با نمایندگی محصول تماس بگیرید. شماره تماس نمایندگی رسمی قالی سلیمان: 02176328731 و یا با شماره (بخش انبار): 09016168646 , 09127963924 تماس حاصل فرمایید.

   

  6,000,000 تومان
  افزودن به سبد خرید
 • تابلو فرش دختر و برّه

  تابلو فرش: دست باف

   کد محصول: TF1             اندازه: 73 در 93  

   تراکم: برجسته               الیاف: چله ابریشم گل ابریشم 

  تولید کننده: استاد . 

  خریدار عزیز برای ثبت سفارش تلفنی یا سوال در مورد محصول میتوانید. با نمایندگی محصول تماس بگیرید. شماره تماس نمایندگی رسمی قالی سلیمان: 02176328731 و یا با شماره (بخش انبار): 09016168646 , 09127963924 تماس حاصل فرمایید.

   

  8,500,000 تومان
  افزودن به سبد خرید
 • تابلو فرش شام آخر

  تابلو فرش: دست باف

   کد محصول: TF2             اندازه: 128 در 72

   تراکم: برجسته               الیاف: چله ابریشم گل ابریشم 

  تولید کننده: استاد . 

  خریدار عزیز برای ثبت سفارش تلفنی یا سوال در مورد محصول میتوانید. با نمایندگی محصول تماس بگیرید. شماره تماس نمایندگی رسمی قالی سلیمان: 02176328731 و یا با شماره (بخش انبار): 09016168646 , 09127963924 تماس حاصل فرمایید.

   

  13,000,000 تومان
  اطلاعات بیشتر
 • تابلو فرش فرانسوی

  تابلو فرش: دست باف

   کد محصول: TF7             اندازه: 120 در 100

   تراکم: ابریشم بالا           الیاف: چله ابریشم گل ابریشم 

  تولید کننده: استاد . 

  خریدار عزیز برای ثبت سفارش تلفنی یا سوال در مورد محصول میتوانید. با نمایندگی محصول تماس بگیرید. شماره تماس نمایندگی رسمی قالی سلیمان: 02176328731 و یا با شماره (بخش انبار): 09016168646 , 09127963924 تماس حاصل فرمایید.

   

  13,000,000 تومان
  افزودن به سبد خرید
 • تابلو فرش کوچه باغ

  تابلو فرش: دست باف

   کد محصول: TF6             اندازه: 110 در 80

   تراکم: ابریشم بالا           الیاف: چله ابریشم گل ابریشم 

  تولید کننده: استاد . 

  خریدار عزیز برای ثبت سفارش تلفنی یا سوال در مورد محصول میتوانید. با نمایندگی محصول تماس بگیرید. شماره تماس نمایندگی رسمی قالی سلیمان: 02176328731 و یا با شماره (بخش انبار): 09016168646 , 09127963924 تماس حاصل فرمایید.

   

  13,000,000 تومان
  افزودن به سبد خرید
 • تابلو فرش کوچه باغ 2

  تابلو فرش: دست باف

   کد محصول: TF8             اندازه: 120 در 80

   تراکم: ابریشم بالا           الیاف: چله ابریشم گل ابریشم 

  تولید کننده: استاد . 

  خریدار عزیز برای ثبت سفارش تلفنی یا سوال در مورد محصول میتوانید. با نمایندگی محصول تماس بگیرید. شماره تماس نمایندگی رسمی قالی سلیمان: 02176328731 و یا با شماره (بخش انبار): 09016168646 , 09127963924 تماس حاصل فرمایید.

   

  13,000,000 تومان
  افزودن به سبد خرید
 • تابلو فرش گل و حریر قرمز

  تابلو فرش: دست باف

   کد محصول: TF10             اندازه: 50 در 70

   تراکم: ابریشم بالا           الیاف: چله نخ گل ابریشم 

  تولید کننده: استاد . 

  خریدار عزیز برای ثبت سفارش تلفنی یا سوال در مورد محصول میتوانید. با نمایندگی محصول تماس بگیرید. شماره تماس نمایندگی رسمی قالی سلیمان: 02176328731 و یا با شماره (بخش انبار): 09016168646 , 09127963924 تماس حاصل فرمایید.

   

  4,100,000 تومان
  افزودن به سبد خرید
 • تابلو فرش گل و گلدان چوبی و کنده

  تابلو فرش: دست باف

   کد محصول: TF3             اندازه: 85 در 68

   تراکم: برجسته               الیاف: چله ابریشم گل ابریشم 

  تولید کننده: استاد . 

  خریدار عزیز برای ثبت سفارش تلفنی یا سوال در مورد محصول میتوانید. با نمایندگی محصول تماس بگیرید. شماره تماس نمایندگی رسمی قالی سلیمان: 02176328731 و یا با شماره (بخش انبار): 09016168646 , 09127963924 تماس حاصل فرمایید.

   

  5,800,000 تومان
  افزودن به سبد خرید
 • تابلو فرش گل و گلدان صورتی

  تابلو فرش: دست باف

   کد محصول: TF12             اندازه: 55 در 75

   تراکم: ابریشم بالا           الیاف: چله ابریشم گل ابریشم 

  تولید کننده: استاد . 

  خریدار عزیز برای ثبت سفارش تلفنی یا سوال در مورد محصول میتوانید. با نمایندگی محصول تماس بگیرید. شماره تماس نمایندگی رسمی قالی سلیمان: 02176328731 و یا با شماره (بخش انبار): 09016168646 , 09127963924 تماس حاصل فرمایید.

   

  3,800,000 تومان
  افزودن به سبد خرید
 • تابلو فرش گل و گلدان قرمز

  تابلو فرش: دست باف

   کد محصول: TF14             اندازه: 95 در 55

   تراکم: ابریشم بالا           الیاف: چله ابریشم گل ابریشم 

  تولید کننده: استاد . 

  خریدار عزیز برای ثبت سفارش تلفنی یا سوال در مورد محصول میتوانید. با نمایندگی محصول تماس بگیرید. شماره تماس نمایندگی رسمی قالی سلیمان: 02176328731 و یا با شماره (بخش انبار): 09016168646 , 09127963924 تماس حاصل فرمایید.

   

  5,100,000 تومان
  افزودن به سبد خرید
 • تابلو فرش گل و گلدان مسی

  تابلو فرش: دست باف

   کد محصول: TF15             اندازه: 55 در 75

   تراکم: ابریشم بالا           الیاف: چله نح گل ابریشم 

  تولید کننده: استاد . 

  خریدار عزیز برای ثبت سفارش تلفنی یا سوال در مورد محصول میتوانید. با نمایندگی محصول تماس بگیرید. شماره تماس نمایندگی رسمی قالی سلیمان: 02176328731 و یا با شماره (بخش انبار): 09016168646 , 09127963924 تماس حاصل فرمایید.

   

  4,100,000 تومان
  افزودن به سبد خرید
 • تابلو فرش گل و گلدان نازک

  تابلو فرش: دست باف

   کد محصول: TF13             اندازه: 55 در 85

   تراکم: ابریشم بالا           الیاف: چله ابریشم گل ابریشم 

  تولید کننده: استاد . 

  خریدار عزیز برای ثبت سفارش تلفنی یا سوال در مورد محصول میتوانید. با نمایندگی محصول تماس بگیرید. شماره تماس نمایندگی رسمی قالی سلیمان: 02176328731 و یا با شماره (بخش انبار): 09016168646 , 09127963924 تماس حاصل فرمایید.

   

  4,900,000 تومان
  افزودن به سبد خرید
 • تابلو فرش نیکاد

  تابلو فرش: دست باف

   کد محصول: TF16             اندازه: 115 در 55

   تراکم: ابریشم بالا           الیاف: چله نخ گل ابریشم 

  تولید کننده: استاد . 

  خریدار عزیز برای ثبت سفارش تلفنی یا سوال در مورد محصول میتوانید. با نمایندگی محصول تماس بگیرید. شماره تماس نمایندگی رسمی قالی سلیمان: 02176328731 و یا با شماره (بخش انبار): 09016168646 , 09127963924 تماس حاصل فرمایید.

   

  2,900,000 تومان
  افزودن به سبد خرید